ANDROSinfo ?? Portal t?? ??????
Monday 03-10-2022
ANDROS   ΑΡΧΙΚΗ     EDITORIAL         ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ         ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   Το ANDROSinfo στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ANDROSinfo in ENGLISH ANDROSinfo en FRANCAIS ANDROSinfo in DEUTSCH ANDROSinfo in ITALIANO ANDROSinfo en ESPANOL
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009

ANDROS BATSI Ανδρος. Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια στο Μπατσί, διαμονή καταλύματα διακοπές στην ’νδρο ANDROS www.ANDROSinfo.gr

www.ANDROS info.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΧ/ΣΕΩΝ ΚΑΦΕΣΤΙΑΣΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΔΡΟΥ « Η ΑΝΔΡΟΣ».
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδιασμού Της Άνδρου


ΑΝΔΡΟΣ 28/12/2009
Αριθμός Πρωτόκολλου 102
Προς τον Δήμο Άνδρου
Κοινοποίηση : Επαρχείο Άνδρου

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ μας ανταποκρινόμενος στα πλαίσια της διαβούλευσης για τον Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό της Άνδρου υποβάλλει τις προτάσεις του:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
* Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και λήψη μέτρων για την περιβαλλοντική διαχείριση και αειφορία.
* Ανάπτυξη σχεδίου για την διαχείριση υδάτινου δυναμικού
* Λήψη μέτρων για την χωροταξία και σχεδιασμός προγραμμάτων αστικών αναπλάσεων
* Συντήρηση , προστασία και ανάδειξη του κτιριακού αποθέματος του νησιού
* Προστασία και ανάδειξη του αστικού χώρου και των παραδοσιακών οικισμών
* Ευαισθητοποίηση των πολιτών και φορέων για την λήψη πρωτοβουλιών και μέτρων προστασίας του αστικού χώρου
* Επίλυση των ζωτικών θεμάτων κυκλοφορίας στις πόλεις Γαυριο, Μπατσι, Κορθι, Χωρα) και στις γύρω από αυτές επιβαρημένες κυκλοφοριακά περιοχές.
* Άμεση λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων με καθολική εφαρμογή της Ανακύκλωσης και επίσπευση των διαδικασιών για την κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ.
* Χωροθετηση οχλουσων χρήσεων
* Προστασία Ακτών
* Αναβάθμιση των υποδομών μεταφορών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ,ΠΑΙΔΕΙΑ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ.
* Συντήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος
* Ενίσχυση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας
* Δημιουργία υποδομών και προγραμμάτων για την πρόληψη και προστασία της δημοσίας υγείας (νέο κέντρο υγείας αστικού τύπου, κινητές μονάδες υγείας κ.α.)
* Βελτίωση και αναβάθμιση αθλητικών εκτάσεων
* Συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού
* Ενίσχυση τουριστικής κατάρτισης και συνείδησης.

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
* Ενίσχυση της ανάπτυξης νέων μορφών τουρισμού και αναβάθμιση , διαφοροποίηση των τουριστικών υποδομών
* Σχεδιασμός συνολικής δέσμης δράσεων για την διαφοροποίηση και αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος με νέους τρόπους και μέσα
* Αναβίωση του πρωτογενούς τομέα μέσω της λήψης μέτρων για την αξιοποίηση των εδαφικών πόρων με ανταγωνιστικές καλλιέργειες
* Ανάδειξη κλάδων συμπληρωματικά προς τον τουρισμό (γεωργία, βιοτεχνία, λοιπές υπηρεσίες)
* Αξιοποίηση της ζήτησης για τα τοπικά προϊόντα
* Συγκράτηση του νεανικού πληθυσμού στο νησί
* Βελτίωση της ελκυστικότητας του νησιού , ως τόπου μόνιμης διαβίωσης
* Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
* Συνεργασία με ΑΕΙ για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων με τοπική ταυτότητα και ποιότητα
* Δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών
* Αλλαγή του παραγωγικού προτύπου ανάπτυξης
* Προσέλκυση επενδύσεων ΑΠΕ για την ανάπτυξη νέων επενδυτικών δραστηριοτήτων και την μερική αυτάρκεια του νησιού.

Ανάλυση μέρους των προτάσεων.
Το φυσικό περιβάλλον του Δήμου μας χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και μεγάλη ποικιλομορφία, καθώς συνδυάζει αμμώδεις παραλίες και βραχώδεις ακτές με πεδινές εκτάσεις, λόφους με ελιές και οπωροφόρα δέντρα και ορεινές περιοχές. Η προστασία των φυσικών πόρων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για το Δήμο, ενώ παράλληλα μπορεί να χαρακτηριστεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη της περιοχής σε αναγνωρίσιμο προορισμό εναλλακτικού τουρισμού.

Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση στο Δήμο Άνδρου είναι σαφής η εξάρτηση της οικονομικής ζωή της περιοχής από τον τουρισμό και παρότι το νησί μας γενικότερα αλλά και ο Δήμος Άνδρου αποτελεί αναγνωρίσιμο και σχετικά δημοφιλή τουριστικό προορισμό ,αποτέλεσμα της διαφημιστικής προβολής και προώθησης από όλους τους φορείς , η υφιστάμενη τουριστική ανάπτυξη στηριζόμενη στις επισκέψεις όσων κατέχουν η διατηρούν σπίτια και στον πολιτιστικό , θρησκευτικό , αναψυχής τουρισμό περιορίζεται στους θερινούς μήνες Ιούλιο , Αύγουστο, στις επίσημες Αργίες (τριήμερα) και στα Σαββατοκύριακα.

Για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση της ποιότητας και εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της περιοχής . Οι κινήσεις αυτές θα συντελέσουν στην ήπια και φιλική προς το περιβάλλον τουριστική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσουν δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας που διαφοροποιούν το τουριστικό προϊόν και συντελούν στην αύξησης της ανταγωνιστικότητας., χωρίς να υπάρξουν δυσμενέστατες συνέπειες στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και στην ελκυστικότητα της περιοχή ως τουριστικού προορισμού. Για το λόγο αυτό, προϋπόθεση για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της περιοχής αποτελεί η υλοποίηση των έργων βασικών υποδομών (αποχέτευσης, ύδρευσης κ.λπ.), τα οποία θα διασφαλίσουν την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας (τουριστικής και άλλης) , την βιωσιμότητα της οικιστικής υποδομής της περιοχής και ένα ιδιαίτερα ελκυστικό τόπο διαβίωσης για τους μόνιμους κατοίκους.

Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται ο συντονισμός και η δικτύωση όλων των τουριστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στα όρια του Δήμου και διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά (υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, προσανατολισμό στην βιώσιμη ανάπτυξη κ.λπ.) και θα μπορούν να προωθηθούν συνολικά ως ενιαίο και επώνυμο τουριστικό προϊόν.

Αποχέτευση
Η αποχέτευση αποτελεί το κρισιμότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Άνδρου καθώς τα υφιστάμενα δίκτυα κρίνονται ως ανεπαρκή. Η ολοκληρωμένη λύση του αποχετευτικού προβλήματος κρίνεται απαραίτητη, καθώς η σημερινή ανεπαρκής διαχείριση των απορριμμάτων υποβαθμίζει τους φυσικούς πόρους (μόλυνση της θάλασσας, δημιουργία οσμών), και απειλεί το σημαντικότερο τουριστικό πλεονέκτημα του Δήμου (φυσικό περιβάλλον - καθαρές θάλασσες).

Καθώς το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, απαιτείται επίσπευση των διαδικασιών κατασκευής του βιολογικού καθαρισμού για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Η υλοποίηση μικρής κλίμακας, αποσπασματικών λύσεων ,μέχρι την λειτουργία του βιολογικού καθίσταται επιτακτική για την βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης ( μικροί κομπακτ βιολογικοί στις περιοχές που υπάρχουν βόθροι)

Ύδρευση
Ο Δήμος Άνδρου αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα ύδρευσης .Ενδεικτικές ενέργειες που προτείνονται στα πλαίσια της επίλυσης των προβλημάτων στον τομέα της ύδρευσης είναι οι ακόλουθες:

* Δημιουργία φραγμάτων και δεξαμενών για την εκμετάλλευση των επιφανειακών υδάτινων πόρων π.χ. (περιοχή Ευρουσών ) και μεταφορά τους σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα
* Προώθηση δράσεων εξοικονόμησης υδατικών πόρων σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, καλλιέργειες, μέσω εντύπων βασικών οδηγιών εξοικονόμησης και προώθηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων εξοικονόμησης.
* Βελτίωση - αντικατάσταση των δικτύων υδροδότησης ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες και να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τους κινδύνους των πεπαλαιωμένων δικτύων .
* Βελτίωση της ποιότητας του νερού, όπου αντιμετωπίζονται προβλήματα ποιότητας, με εγκατάσταση μονάδων αντίστροφης όσμωσης.
* Εγκατάσταση καινοτόμου συστήματος τηλεματικου έλεγχου για την διαχείριση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής ύδατος στα πρότυπα της λύσης που προτάθηκε για τον ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ στην Σαντορίνη.(www.diameso.gr)

Ανάπλαση – Ανάδειξη ιστορικών κέντρων, οικισμών, κτιρίων
Η περιοχή του Εμπορικού Κέντρου της Χώρας (Πεζόδρομος;) αποτελεί ένα πολύ αξιόλογο πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό σύνολο . Ο παραδοσιακός χαρακτήρας της περιοχής θα έπρεπε να προστατευτεί και να αναδεχθεί καθώς αποτελεί σημείο συνάντησης των κατοίκων της Άνδρου αλλά και των επισκεπτών.

Η αρχή για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής έγινε με την έναρξη των εργασιών υπογειωσης των δικτύων της ΔΕΗ. Στην Συνέχεια πρέπει να ακολουθησει η αποκατάσταση των παραδοσιακών πλακοστρώσεων ή λιθόστρωτων πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων καθώς και η εξασφάλιση ασφαλών διαδρομών για πεζούς.

Να γίνουν οι κατάλληλες επεμβάσεις στις όψεις των κτηρίων για την ανάδειξη των αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων τους και να γίνει ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων ώστε συνδυαστικά να επέλθει η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.

Η τροφοδοσία των καταστημάτων στο ιστορικό κέντρο να γίνεται με μικρά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα .

Σε ιστορικά κτίρια όπως ο Πύργος Μουβελα (Μπιστη), η Φάμπρικα των Στενιων να γίνει αποκατάσταση – Ανάδειξη τους .

Οδικό Δίκτυο
Λόγω του υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου τους μήνες έντασης της τουριστικής κίνησης παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση εντός των οικισμών και ιδιαίτερα της Χώρας που καθιστά αναγκαία την κατασκευή παρακαμπτήριου δρόμου. Το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης εντείνεται και από τη μεγάλη έλλειψη χώρων στάθμευσης.

Τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί έργα οδοποιίας, τα οποία βελτίωσαν την κατάσταση , αρκετά από αυτά όμως έγιναν με προχειρότητα και σε περιόδους τουριστικής κίνησης επηρεάζοντας την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων τουρισμού. Προτείνουμε τα έργα οδοποιίας να μην υλοποιούνται τους μήνες έντασης της τουριστικής κίνησης.

Ειδικά για την αντιμετώπιση της έλλειψης υποδομών στάθμευσης να δημιουργηθούν σύγχρονα παρκινγκ εναρμονισμένα με τον περιβάλλοντα χώρο , στα ήδη υπάρχοντα οικόπεδα με την σύμπραξη ιδιωτών και την από κοινού εκμετάλλευση τους .

Βελτίωση της προσβασιμότητας
Ο Δήμος Άνδρου απομακρυσμένος από το Λιμάνι του Γαυριου αντιμετωπίζει δυσχέρειες στην πρόσβαση λογω της πεπαλαιωμένης χάραξης του οδικού δικτύου , γεγονός που σε συνδυασμό με τη μεγάλη εξάρτιση της οικονομικής ζωής του από τον τουρισμό δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης προτείνουμε όπου απαιτείται την εκ νέου χάραξη του οδικού δικτύου ώστε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού να απολαμβάνουν μια ασφαλή και άνετη πρόσβαση στο Λιμάνι του Γαυριου.

Διαχείριση απορριμμάτων
Εδω και πολλά χρόνια η διαχείριση των απορριμμάτων γίνεται με την απόθεση και ταφή τους στην Χωματερή της Σταυροπεδας. Η κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ. πρέπει να γίνει με την όσο το δυνατό μεγαλύτερη κοινωνική συναίνεση Το αδιέξοδο που εχει δημιουργηθεί από την μη κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ. μπορεί να αρθεί αν καταλάβουμε όλοι (Επαρχείο, ΟΤΑ , κοινωνία) ότι τα τρία R (REDUCE, REUSE, RECYCLE μείωση , επαναχρησιμοποίηση , ανακύκλωση) και η κομποστοποιηση είναι η ουσιαστική λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και όχι μια μόδα ή υποχρέωση που πρέπει να τηρήσουμε γιατί μας υποχρεώνει η Ε.Ε. Εάν ακολουθήσουμε μια ολοκληρωμένη και συνεπή πολιτική θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων για τελική διάθεση. Σας επισυνάπτουμε την πρόταση στρατηγικού μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων «ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ» των οργανώσεων «Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης» , «GREENPEACE», «SOS MESOGEIOS» « WWF» το όποιο με την κατάλληλα προσαρμογή του στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δεδομένα της Άνδρου μπορεί να δώσει την λύση στο αδιέξοδο που προαναφέραμε.

Για την ανακυκλωση που ήδη γίνεται από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΗΜΩΝ ΑΝΔΡΟΥ
Να γίνει ενημέρωση – εκπαίδευση των πολιτών , σε βάθος χρόνου , πόρτα πόρτα και με ειδικές συναντήσεις με τους μεγάλους παραγωγούς απορριμμάτων (επιχειρήσεις)
Να εφαρμοστεί κανονισμός καθαριότητας και σε πρώτη φάση κανονισμός ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.
Να μετασκευαστεί το Φορτηγό περισυλλογής και αντί της απλής καρότσας να τοποθετηθεί καρότσα με πρέσα για την μείωση του κόστους περισυλλογής και του όγκου των υλικών.
Να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης μικρότερης χωρητικότητας και στις περιοχές που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει το μεγάλο φορτηγό και η περισυλλογή των διαχωρισμένων στην πηγή υλικών ανακύκλωσης να γίνεται χωριστά από τα κοινά απορρίμματα , με το υπάρχον μικρό απορριμματοφόρο και να μεταφέρονται σε αντίστοιχα πρεςκοντεινερ που θα τοποθετηθούν σε προσβάσιμο σημείο (π.χ. περιοχή δημοτικών σφαγείων, πίσω από το λιμάνι, παλιό ελικοδρόμιο) και με το φορτηγό ΧΟΥΚ ΛΙΦΤ του Συνδέσμου στον Χώρο Δεματοποιησης, προσωρινής αποθήκευσης.

Ανακυκλωση τηγανελαιων
Στο νησί μας η ανακυκλωση των χρησιμοποιημένων τηγανελαιων γίνεται
* με την χρήση δεξαμενών αποθήκευσης στον Δήμο Άνδρου και Κορθιου και την περισυλλογή τους από την ΕΤΑΙΡΙΑ REVIVE AE με δικό της βυτιοφόρο.
* Και με την πόρτα πόρτα περισυλλογή από την εταιρία ENTER OIL η οποία εχει διαθέσει στις επιχειρήσεις ειδικά πλαστικά δοχεία χωρητικότητας μέχρι 50 lt.

Τα τηγανελαια αυτά προωθούνται για την παραγωγή βιοκαυσιμων αφου πρώτα υποστούν ένα «καθαρισμό». Οι ποσότητες που συλλέγονται και χωρίς να καλύπτεται μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων ξεπερνά τα 6.000 λίτρα το χρόνο.

Προτείνουμε την δημιουργία από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΗΜΩΝ ενός χώρου συγκέντρωσης των λαδιών σε επίπεδο νησιού και στο μέγιστο ποσοστό συλλογής , στον οποίο να τοποθετηθούν τα κατάλληλα μηχανήματα και να μετατρέπουν τα χρησιμοποιημένα τηγανελαια σε βιοκαυσιμα για χρήση των δημοσίων οχημάτων που κινούνται με πετρέλαιο .

Υποδομές πληροφόρησης και εξυπηρέτησης επισκεπτών
Σε επιλεγμένα σημεία εισόδου στην περιοχή αλλά και στο εσωτερικό αυτής πρέπει να λειτουργούν χώροι υποδοχής ενημέρωσης και κατεύθυνσης των επισκεπτών. Η εγκατάσταση τους μπορεί να γίνει μέσα σε υφιστάμενες κτιριακές υποδομές και θα γίνεται χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Μορφές τουρισμού

* Πολιτιστικός τουρισμός
Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού αφορά τη διατήρηση και αναβίωση ηθών, εθίμων και παραδόσεων που διατηρούνται ζωντανές. Παράλληλα το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής μπορεί να ενισχυθεί μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, ικανές να συνεισφέρουν σημαντικά στην προσέλκυση επισκεπτών.

* Περιηγητικός τουρισμός
Οι προϋποθέσεις ενίσχυσης των ήδη υφιστάμενων δραστηριοτήτων του ορεινού –περιηγητικού τουρισμού είναι σημαντικές, καθώς πέρα από τα υπάρχοντα διανοιγμένα μονοπάτια υπάρχουν πλείστες ακόμη διαδρομές που με μικρές παρεμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα εκτεταμένο δίκτυο συνδυάζοντας τον ορεινό όγκο με τις παραθαλάσσιες περιοχές.

* Αθλητικός τουρισμός
Η ολοκλήρωση και αναβάθμιση των αθλητικών κέντρων στο Παραπόρτι με την διοργάνωση καλοκαιρινών κέντρων διδασκαλίας αθλημάτων όπως η καλαθοσφαίριση, το ποδόσφαιρο. Η διοργάνωση συναντήσεων κλασσικού αθλητισμού , συναντήσεων ποδοσφαίρου η βόλεϊ στην «άμμο» η 5Χ5 εμβέλειας και εκτός του νησιού μπορεί να δημιουργήσει άλλη μια μορφή τουρισμού , τον αθλητικό.

* Τουρισμός Αναψυχής Διασκέδασης
Ο τουρισμός αναψυχής διασκέδασης παρά τις δυσκολίες ,ιδιομορφίες τον ξεχωριστό και ιδιαίτερο χαρακτήρα του δήμου μας είναι δυνατόν με την απαραίτητη και επιβεβλημένη προσοχή και μέριμνα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και με την λογική αντιμετώπιση από κάθε πλευρά να επιτευχτεί η εύρυθμη λειτουργία και ισορροπία ανάμεσα στην παροχή των επιθυμητών τουριστικών υπηρεσιών στην κατηγορία αυτών των επισκεπτών και της κοινής ησυχίας και της ηρεμίας των κατοίκων η επισκεπτών που διαλέγουν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι επιχειρήσεις να ΜΗΝ αποτελούν εύκολο στόχο παραβάσεων από την τήρηση μη εφαρμόσιμων νομοθεσιών , φαινόμενο που αποτελεί αιτία οι επιχειρήσεις να καθίστανται όμηροι των ελεγκτικών μηχανισμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ωράριο μουσικής και λειτουργίας των καταστημάτων και ο τρόπος τήρησης αυτών από τις επιχειρήσεις Καφεστιασης – Διασκέδασης.

* Θρησκευτικός τουρισμός
Η παρουσία πλήθους ναών και μοναστηριών αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της συγκεκριμένης τουριστικής δραστηριότητας και την ανάδειξη του νησιού σε σημαντικό πυρήνα του θρησκευτικού τουρισμού .

Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης
Η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού θα είναι εναρμονισμένη με βάση τους στόχους, τις ανάγκες και τις προοπτικές που προκύπτουν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Η κατάρτιση θα αφορά θεματικές ενότητες όπως : Πολιτισμός. Κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης λαογραφικών μουσείων, μουσείων φυσικής ιστορίας, ανακαίνισης και αξιοποίησης ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων κ.λπ. Τουρισμός. Κατάρτιση σε θέματα οργάνωσης τουριστικών μονάδων, υποστήριξης ειδικών μορφών τουρισμού, προβολής της περιοχής κ.λπ. Περιβάλλον. Κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, προστασίας δασών, περιβαλλοντικής ξενάγησης, διαχείρισης απορριμμάτων κ.λπ. Παραγωγή και εμπορία προϊόντων. Κατάρτιση σε θέματα επιτόπου αξιοποίησης της αγροτική παραγωγής, διατήρησης και επέκτασης παραδοσιακών επαγγελμάτων, προώθησης τοπικών προϊόντων κ.λπ. Ποιότητα. Σήματα ποιότητας, διαδικασίες πιστοποίησης, πρότυπα ποιότητας κ.λπ. Καινοτομία και διαφοροποίηση. Έννοια της καινοτομίας, μορφές καινοτομίας, ένταξη της καινοτομίας και της διαφοροποίησης στην παραγωγή κ.λπ.

Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας (Τ.Σ.Π.)
Η ανάπτυξη της περιοχής πρέπει να στηριχτεί στην ποιότητα και στην αυθεντικότητα των παραγόμενων προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η προϋποθέσεις αυτές πρέπει να πληρούνται για το σύνολο της περιοχής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ευρύτερες συνεργασίες και αυτοδεσμεύσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Μια μορφή τέτοιας συνεργασίας είναι τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας (Τ.Σ.Π.). Τα Τοπικά Σύμφωνα θα αφορούν κυρίως τις υπηρεσίες τουρισμού και την τοπική παραγωγή (κτηνοτροφικά προϊόντα π.χ. τυρί, κρέας και γεωργικά προϊόντα π.χ. κρασί).

Σήμα ΑΝΔΡΟΣ
Η ταυτοποίηση των δραστηριοτήτων, των υπηρεσιών και των κατασκευών στην ΑΝΔΡΟ με το «ΣΗΜΑ ΑΝΔΡΟΣ » θα συνδράμει στην προσπάθεια για ανάδειξη της μοναδικότητας της περιοχής και της δημιουργίας προϋποθέσεων αύξησης της κινητικότητας σ’ αυτήν.

Πράσινο Νησί
Να αναπτυχτεί σχέδιο για την μετατροπή του νησιού σε έναν τόπο που θα κάνει χρήση οικολογικών μεθόδων σε όλα τα επίπεδα , από την ενέργεια ως την γεωργία και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος , αλλά επίσης και τόπος εφαρμοσμένης έρευνας για την ανάπτυξη καινοτόμων πράσινων τεχνολογιών.

Η προώθηση της πράσινης ανάπτυξης αποτελεί για την αυτοδιοίκηση τη σύγχρονη οικονομική , περιβαλλοντική και κοινωνική πρόκληση που οδηγεί στην λήψη όλων εκείνων των πρωτοβουλιών και μέτρων που θα κάνουν την πράσινη ανάπτυξη ατμομηχανή για την ευημερία των κατοίκων του νησιού και υποθήκη για τις επόμενες γενιές,

Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα εφικτές δράσεις όπως η βελτίωση ενεργειακής απόδοσης όλων των κτιρίων των Δημοσίων Υπηρεσιών, η εγκατάσταση ενεργειακής αυτονομίας στα Σχολικά κτίρια του νησιού , αισθητικές παρεμβάσεις και αναπλάσεις πρασίνου στους ελευθέρους χώρους. Βραχυπρόθεσμα το πλάνο να προβλέπει σειρά παρεμβάσεων που θα διασφαλίζουν σε μεγάλο ποσοστό την ενεργειακή αυτονομία του νησιού με την χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας ώστε να αποτελέσει παράδειγμα ανάπτυξης .

Τέλος σας επισυνάπτουμε για την ενημέρωση σας κείμενα, προσπεκτους που μπορεί να σας φανούν χρήσιμα.

Με τιμή

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΛΑΔΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ: ΚΟΝΤΟΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗwww.ANDROS info.gr
Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2010, που απευθύνεται σε 160.000 ασφαλισμένους – συνταξιούχους του ΟΓΑ, ανακοινώνει «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» προς τους επιχειρηματίες: Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Γραφείων όλων των Νομών της Χώρας, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα και να συμπεριληφθούν στο Κατάλογο Συμβεβλημένων με τον ΟΓΑ επιχειρήσεων, για να δέχονται Κοινωνικούς Τουρίστες. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν, Ξενοδοχεία, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Επιπλωμένα Διαμερίσματα, Επιπλωμένες Κατοικίες, Camping, Επιχειρηματίες Τουριστικών Γραφείων Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού. Οι αιτήσεις απευθύνονται στον ΟΓΑ/Λ.Α.Ε το αργότερο μέχρι 29/1/2010.

Επίσης ο ΟΓΑ στα πλαίσια του Προγράμματος Δώρων Παροχής Βιβλίων σε 200.000 Ασφαλισμένους – Συνταξιούχους για το 2010 ανακοινώνει: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» προς τους ιδιοκτήτες βιβλιοπωλείων όλων των Νομών της Χώρας, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα και να συμπεριληφθούν στο Κατάλογο Συμβεβλημένων με τον ΟΓΑ Βιβλιοπωλείων για να διαθέτουν βιβλία σε δικαιούχους. Οι αιτήσεις απευθύνονται στον ΟΓΑ/Λ.Α.Ε από 11/1/2010 μέχρι 26/2/2010.

Πληροφορίες: Κλάδος Αγροτικής Εστίας ΟΓΑ, Πατησίων 30 Αθήνα. Τηλέφωνο 210 3322304, 3322233. Ή στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr)
www.ANDROS info.gr

Παράταση του προγράμματος για την ενίσχυση Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013

Η νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα ενίσχυσης Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, είναι η 30η Νοεμβρίου 2009, όπως ορίστηκε με τροποποίηση της ΚΥΑ που υπεγράφη την 30/09/2009.
www.ANDROS info.gr

Παράταση του προγράμματος για την ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013

Η νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, είναι η 18η Δεκεμβρίου 2009, όπως ορίστηκε με τροποποίηση της ΚΥΑ που υπεγράφη την 30/09/2009.
www.ANDROS info.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ σε ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ της ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣΣτα πλαίσια της διαρκούς και ανανεούμενης ενημέρωσης μας - ως εκπρόσωπος της ΑΝΔΡΙΑΤΤΙΚΑ - Μελετητικής & Τεχνικής αλλά και των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ του Νομού μας (Κυκλάδων) - μέσα σε χρονικό διάστημα 12 ημερών παρακολούθησα 4 διαφορετικές Συνεδριακές εκδηλώσεις και 2 εκθεσιακές παρουσιάσεις, σε τομείς που πλέον θεωρούνται αναπόσπαστα συνυφασμένοι με την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Πράσινη Οικονομία, που στην εποχή που ζούμε έχουν αποκτήσει τον κυρίαρχο παράγοντα για την Παγκόσμια Οικονομική Ανάκαμψη και την Πορεία προς ένα Μέλλον πιό ανθρωποκεντρικό - φιλικότερο προς το Περιβάλλον και με αναβαθμισμένη την Ποιότητα Ζωής γιά όσο το δυνατόν μεγαλύτερες μάζες των κατοίκων της Υφηλίου. Θεώρησα λοιπόν υποχρέωση μου να σας μεταφέρω μέρος αυτών των νέων ανακοινώσεων και αποφάσεων, που τα αμέσως επόμενα χρόνια θα αλλάξουν τον τρόπο ζωής και των δραστηριοτήτων όλων μας, και ίσως περισσότερο εμάς των Ελλήνων και των κατοίκων της Περιφέρειας που έχουν μείνει δεκαετίες πίσω σε ορισμένους τομείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης.


10ο Διεθνές Συνέδριο για την Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΝοτιοΑνατολική ΕΥΡΩΠΗ (Βαλκάνια) - PRODEXPO (20-21 Οκτώβρη στο Ζάππειο Μέγαρο) :

Συζητήθηκαν θεματικές ενότητες όπως :
* Η διεθνής Οικονομική Κρίση και η Αγορά των ακινήτων
* Έρευνα της ΚΑΠΑ RESEARCH για τις Νέες Τάσεις στην αγορά κατοικιών
* το Όραμα για μιά Σύγχρονη Πόλη - η "Διπλή Ανάπλαση" στην Αθήνα (Ελαιώνας - Γήπεδο ΠΑΟ & Πάρκο Λ. Αλεξάνδρας)
* Οι Μεγάλες Τουριστικές Επενδύσεις
* η αξιοποίηση των Ολυμπιακών Ακινήτων
* "Πράσινη Ανάπτυξη" ως απάντηση στην Κρίση (εισηγήτρια η Μαργ. Καραβασίλη - μέλος των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ)
* η Αγορά των σύγχρονων Εμπορικών Κέντρων
* επι μέρους παρουσιάσεις των αγορών των ακινήτων στις χώρες : Αλβανία - Σερβία - Βουλγαρία - Μαυροβούνιο - Κύπρο - Κροατία - Ουκρανία - Ρουμανία,
και δόθηκε μια εικόνα διαφορετική από την παρούσα της πλήρους "βύθισης" της αγοράς των ακινήτων, που έτσι και αλλιώς είχε φτάσει σε μερικές δυσθεώρητες και παράλογες ακραίες υπερτιμητικές καταστάσεις. Οι τιμές πώλησης πρέπει πιά να εκλογικευθούν, τα "κλειστά σπίτια" να προωθηθούν στην αγορά με μετριοπάθεια και οι αδόμητες εκτάσεις να αποτελέσουν αντικείμενο βαθιού και εμπεριστατωμένου προβληματισμού - σκέψεων και συζητήσεων για την αξιοποίηση ή πώληση τους. Οι εποχές που η πληθώρα "στάσιμων" ακινήτων ως "περιουσία - απόθεμα" ήταν η αποδοτικότερη και σιγουρότερη λύση, έχει παρέλθει και τα προβλήματα και τα δημοσιονομικά βάρη επάνω σε αυτά θα προστίθενται διαρκώς στο μέλλον !!

Ημερίδα του Κ.Α.Π.Ε. : Βιοαέριο - Μια Ασφαλής και Αειφόρος Ενεργειακή Πηγή στην Ελληνική Περιφέρεια (20 Οκτώβρη στο Ξενοδοχείο DIVANI PALACE ACROPOLIS) :
Παρουσιάστηκαν οι εξαιρετικές προοπτικές της αξιοποίησης του σημαντικού αυτού βιοκαυσίμου που ονομάζουμε "Βιοαέριο" και που ενώ μπορούμε να το ανακτήσουμε από μικρομεσαίες Γεωργοκτηνοροφικές Μεταποιητικές μονάδες (εκατοντάδες είναι διασπάρτες στη Ελληνική Περιφέρεια, στο κρίσιμο μέγεθος και ακόμη αν γίνουν Τοπικές συγχωνεύσεις - κοινοπρακτικές πρωτοβουλίες - μονάδες εκτροφής και άρμεξης , τυροκομεία , ελαιοτριβεία) έως και Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ακόμη και οι παλαιοί Χ.Α.Δ.Α. αλλά κοι οι νέοι Χ.Υ.Τ.Α. ή Χ.Υ.Τ.Υ.) και Υπολειμμάτων Βιολογικών Καθαρισμών (της απομένουσας λυματολάσπης, όπως για παράδειγμα αυτή της Ψυττάλειας) , στην ουσία το απορρίπτουμε ως "άχρηστο" στο Περιβάλλον - και τελικά το επιβαρύνουμε με ρυπογόνο αέριο (Μεθάνιο κατά βάση). Σε χώρες όπως η Γερμάνια - Αυστρία και Δανία, υπάρχουν ήδη ιδιαίτερα ελπιδοφόρα και αποδοτικά παραδείγματα εφαρμογής σε φάρμες - μικρές πόλεις και Συνεταιρισμούς,που κατάφεραν να προσθέσουν κέρδη και παράλληλα να διαχειριστούν Υπεύθυνα και Περιβαλλοντικά Ορθά τα υπολείμματα των ίδιων των δραστηριοτήτων τους. Το τελικό προϊόν είτε χρησιμεύει για παραγωγή Ενέργειας στην ίδια την Μονάδα (εξοικονομώντας ακριβά υγρά καύσιμα - ντήζελ) ή προωθείται σε Μονάδες Ραφιναρίσματος που αποδίδουν Βιοαέριο για καύση σε κοινές ΜΕΚ (οχημάτων ιδιωτικών ή δημόσιων / ΜΜΕ ).

5η Διεθνής Έκθεση Τεχνολογιών Νερού & Περιβάλλοντος - ENVIROTECH - και παράλληλα Μεσογειακό Συμπόσιο "Προοπτικές στην Διαχείριση Νερού-Αποβλήτων και Ενέργειας εν όψει του Συνεδρίου της Κοπεγχάγης" (23-24 Οκτώβρη 2009 στο Εκθεσιακό Κέντρο MEC - Παιανία) :

Με την παρουσία πληθώρας καθηγητών και λοιπών σημαντικών εκπροσώπων κρατικών φορέων καθώς και μεγάλων εταιρικών και επιχειρηματικών αντιπροσώπων, συζητήθηκαν καίρια ζητήματα που θα αποτελέσουν τον κορμό των συζητήσεων και του προβληματισμού που θα αναπτυχθεί στην διάρκεια της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης της Κοπεγχάγης, με τελικό σκοπό και στόχο την δαιτύπωση του Πλαισίου Αρχών που μετά από την ομόφωνη ή κατά συντριπτική πλειοψηφία θα αντικαταστήσει το Σύμφωνο του Κυότο για την κρίσιμη περίοδο 2010 - 2025 και 2025 - 2050. Κατά τη διάρκεια αυτού έγιναν εισηγήσεις - παρουσιάσεις όπως :

* Αφαλάτωση με την χρήση Α.Π.Ε.
* Ανακύκλωση ημιακάθαρτων υδάτων στην Κύπρο
* Παροχή νερού σε μικρά νησιά με την χρήση Α.Π.Ε.
* Τεχνολογίες συλλογής όμβριων υδάτων και καθαρισμού αυτών στα Ελληνικά νησιά
* Κλιματικές Αλλαγές και οι επιπτώσεις τους στον Μεσογειακό χώρο
* Μείωση των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου μέσω βιώσιμων πρακτικών Διαχείρισης των Στερεών Απορριμμάτων
* Πως μπορεί η Ανακύκλωση να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής
* Διαχείριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε χρηματοδοτικά ιδρύματα - το παράδειγμα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
* Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων - Η παραγωγή και χρήση του "compost"
* Πως συμβάλει η Κομποστοποίηση στην μείωση των Αερίων του Θερμοκηπίου
* Εκπαίδευση σχετική με τις αιτίες των Κλιματικών Αλλαγών αλλά γνώσης για τις μεθόδους αντιμετώπισης και περιορισμού τους
* Εκπαιδευτικό υλικό για το Ενεργειακό ζήτημα - τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Α.Π.Ε. και του ECOCITY
* Εκπαιδευτικά Προγράμματα στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης - οι πρωτοβουλίες της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

4η Διεθνής Έκθεση "ENERGY - PHOTOVOLTAIC '09" προϊόντων και υπηρεσιών Α.Π.Ε. & Εξοικονόμησης Ενέργειας (22-25 Οκτώβρη στο Εκθ. Κέντρο MEC - Παιανία) και παράλληλα το 4ο Διεθνές Συνέδριο "ENERTECH '09" για τις Τεχνολογίες Α.Π.Ε. - Εξοικονόμηση Ενέργειας και την Οικολογική - "Πράσινη" Δόμηση (23 - 25 Οκτώβρη στο Ξενοδοχείο "HOLIDAY INN" στην Κάντζα) :

Μετά τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις, μεταξύ των οποίων η ανάδειξη της Νέας Κυβέρνησης της Ελλάδας και την ίδρυση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ως εξέλιξη- διάσπαση του Υπ.Ε.ΧΩ.ΔΕ.) αλλά και με την προοπτική της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης της Κοπεγχάγης, για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και τις ρυθμίσεις στα καίρια ζητήματα του Περιβάλλοντος - Ενέργειας - Περιορισμού των Εκπομπών Αερίων Ρύπων, το συγκεκριμμένο Συνέδριο ήταν μιά αδήριτη ανάγκη ενημέρωσης και αναταλλαγής απόψεων μεταξύ τεχνοκρατών - Πανεπιστημιακών και Κρατικών εκπροσώπων αλλά και Εταιρικών - Επιχειρηματικών φορέων που εμπλέκονται σε όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι κύριοι υποστηρικτές - χορηγοί ήταν οι : ΔΕΗ Α.Ε. - ΔΕΠΑ - ΕΥΔΑΠ - Κ.Α.Π.Ε. - ΔΕΣΜΗΕ - Ρ.Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ κ.αλ. Καλύφθηκαν θέματα και παρουσιάστηκαν εισηγήσεις όπως :

* Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας - οι σημερινές συνθήκες στην Ελληνική Αγορά
* Ρυθμιστική προσέγγιση για την ενσωμάτωσγ της "Πράσινης Οικονομίας" στην ολοκληρωμένη Αγορά Ηλεκτρ. Ενέργειας
* Δέσμευση και Αποθήκευση του CO2 από τις Θερμοηλεκτρικές Μονάδες , στον Ελληνικό χώρο (ΔΕΗ Α.Ε.) αλλά τα κίνητρα και Κανονισμοί της Ε.Ε. για το πρόβλημα αυτό καθώς και της Κλιματικής Αλλαγής
* Ενεργειακή Αξιοποίηση στερεών βιοκαυσίμων
* Θεσμικό πλαίσιο και νέες επενδυτικές ευκαιρίες στις Α.Π.Ε.- Διοικητικά εμπόδια
* Η εμπειρία της Ρ.Α.Ε. στις νέες τεχνολογίες Α.Π.Ε.
* Διασυνδέσεις των νησιών του Αιγαίου με το Ηπειρωτικό Ηλεκτρικό Δίκτυο (ΔΕΣΜΗΕ - ΔΕΗ Α.Ε.)
* Απαιτήσεις επάρκειας - οικονομικότητας - προστασίας του Περιβάλλοντος στα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα ηλεκτροδότησης
* Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα
* Υβριδικά συστήματα Α.Π.Ε. με Αντλιοταμίευση νερού
* Ηλεκτροαπαραγωγή και Συμπαραγωγή θερμότητας από Γεωθερμικά ρευστά μέσης ενθαλπίας
* Ευφυή Δίκτυα (Smart Grids) : Τεχνολογίες - Προοπτικές εφαρμογής - Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες
* Τεχνολογίες Υδρογόνου και Κυψελών καυσίμου (Fuel Cells)
* Μέση και Μικρή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού - Θερμότητας (ΣΗΘ)
* Μικροδίκτυα
* Εξοικονόμηση Ενέργειας : βασικός Πυλώνας για την επίτευξη των στόχων του Συμφώνου του Κυότο αλλά και της Ανταγωνιστικότητας
* "Πράσινα κτίρια" και Ενεργειακή Επιθεώρηση - Κανονισμοί (Κ.ΕΝ.Α.Κ.)
* Ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα - Οι πρωτοβουλίες της PGA (RENAULT)
* Συνεργασία της ΔΕΗ Α.Ε. με φορείς Τ.Α. για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας

3ο Διεθνές Συνέδριο "Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Στοχεύοντας σε μιά Κοινωνία μηδενικών αποβλήτων" - Οργάνωση Ε.Ε.Δ.Σ.Α. (30-31 Οκτώβρη στο Ίδρυμα Ευγενίδου / Λ. Συγγρού - Αθήνα) :

Μέγιστης σημασίας ζήτημα και κεντρικό θέμα του Συνεδρίου, εν όψει των Κανονισμών και Οδηγιών της Ε.Ε. - που απαγορεύουν την απλή συγκέντρωση και απόθεση και επιβάλλουν τακτικές Ολοκληρωμένης Διαχείρισης - Ανακύκλωσης και Ανάκτησης και τελικά Περιβαλλοντικά ακίνδυνης Ταφής των ελαχίστων μη αποδομήσιμων Υπολειμμάτων - αλλά και της υποχρεωτικής εναρμόνισης της Ελλάδας, με ρυθμούς που δεν επιδέχονται πλέον παρά μόνο πρόστιμα και κυρώσεις. Άνω των 400 ατόμων παραβρέθηκαν, ενημερώθηκαν και έγιναν κοινωνοί του σημαντικού αυτού και πολύπλοκου προβληματισμού. Σε παράλληλες εισηγήσεις - ομιλίες σε τρείς διαφορετικές αίθουσες παρουσιάστηκαν θέματα :

* Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (Δ.Σ.Α.) - οι δυσκολίες στην Ελληνική πραγματικότητα
* Ο ρόλος της Τοπ. Αυτοδιοίκησης στην Δ.Σ.Α. - διατήρηση των Φυσικών Πόρων και την Βιώσιμη Ανάπτυξη
* Φορείς Δ.Σ.Α. (ΦοΔΣΑ) και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων στις νησιωτικές περιοχές - η περίπτωση της Κώ
* Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα την Δ.Σ.Α. - Προβλήματα και προτάσεις
* Εναλλακτικές λύσεις στην Ο.Δ.Σ.Α. - Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) του Ηρακλείου Κρήτης
* Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος από την Δ.Σ.Α. και αξιοποίηση του compost σε Αγροτικές και Περιβαλλοντικές εφαρμογές
* Πιλοτική εφαρμογή κυλινδρικής Δεματοποίησης Αστικών Στερεών Αποβλήτων
* Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων από εκσκαφές - κατασκευές - κατεδαφίσεις ("μπάζων")
* Αποτέφρωση Α.Σ.Α. - Συνεισφορά στους στόχους Πολιτικής Διαχείρισης
* Ενεργειακή αξιοποίηση Οργανικών καυσίμων
* Αποκατάσταση επικίνδυνων Χ.Α.Δ.Α. - Διαχείριση Ιατρικών και ραδιενεργών αποβλήτων
* Παραγωγή υγρών Βιοκαυσίμων - χημικών υποπροϊόντων από την Δ.Σ.Α. ελαιουργείων - βιοτεχν. ξύλου - γεωργοκτην. μεταποιητικών μονάδων, με την μέθοδο της Καταλυτικής Πυρόλυσης
* Αναβάθμιση του βιοαερίου σε Βιομεθάνιο και χρήση αυτού στις Μεταφορές ή ανάμιξη με το Δίκτυο Φυσικού Αερίου
* Εκτιμητική μέθοδος κόστους Κατασκευής & Λειτουργίας μονάδων Κομποστοποίησης της λυματολάσπης (Βιολογ. Καθαρισμών)

Στο Στρογγυλό Τραπέζι που ολοκλήρωσε το Συνέδριο, παρουσιάστηκαν οι απόψεις σχετικά με το ζήτημα τόσο της Κυβέρνησης - Υπ.ΠΕ.Ε.ΚΛ.Α. - των πολιτικών κομμάτων (δια εκπροσώπων τους) αλλά και σημαντικών φορέων όπως : του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Ε.Μ.Π. - Ε.Ε.Δ.Σ.Α. - καθώς και εταιρείων του κλάδου.

Φραντζέσκος Καλιβρούσης - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 11-11-2009


www.ANDROS info.gr

Τρεις νέες δράσεις, προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ, στο πρόγραμμα "Επιχειρώ"

"Εξελίσσομαι" - "Πρωτοτυπώ" - "Μετοικώ"

Πρόκειται για το "Εξελίσσομαι" για την ενίσχυση εκσυγχρονιστικών επιχειρηματικών σχεδίων μεσαίων επιχειρήσεων, το "Πρωτοτυπώ" για την προώθηση της καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις και το "Μετοικώ" για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη στην περιφέρεια, που θα προκηρυχθούν τον Νοέμβριο.

Η δαπάνη για τις τρεις δράσεις ανέρχεται σε 90 εκατ. ευρώ.
Το "Εξελίσσομαι" αποτελείται από δύο επιμέρους προγράμματα, εκ των οποίων παρουσιάστηκε το πρώτο που αφορά στις μεσαίες επιχειρήσεις. Το δεύτερο, για τις μικρές και πολύ μικρές, θα ανακοινωθεί αργότερα.
Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων για νέες παραγωγικές υποδομές, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά, την ενσωμάτωση τεχνολογικής και μη τεχνολογικής καινοτομίας και την ανάπτυξη νέων και πιστοποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών ή/και διαφοροποίηση υφιστάμενων.

Το "Πρωτοτυπώ" αφορά υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες μικρές και μικρές επιχειρήσεις, για την προώθηση της καινοτομίας και την αναγέννηση παραδοσιακών κλάδων.

Τέλος το "Μετοικώ" απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν καθώς και σε νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται στην περιφέρεια από φυσικά πρόσωπα ως 55 ετών, μόνιμους κατοίκους των νομών Αθηνών και Θεσσαλονίκης.


www.ANDROS info.gr

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Πρόσκληση για συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης
Για επιχειρηματίες, Αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους
Σε πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων προτίθεται να υλοποιήσει κύκλο επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Τα προγράμματα απευθύνονται σε επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους, σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών. Τα προγράμματα κατάρτισης δεν απευθύνονται στις επιχειρήσεις του Τουριστικού τομέα. Ο συγκεκριμένος κύκλος προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί την περίοδο από 15/9/2009 έως 30/10/2009. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά οκτώ προγράμματα κατάρτισης, ένα σε κάθε νησί που υπάρχει γραφείο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων (Άνδρος, Θήρα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος και Τήνος), ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα είναι διάρκειας 40 ωρών και θα πραγματοποιηθούν εκτός του ωραρίου εργασίας. Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού 5,00 ευρώ ανά ώρα και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Επισημαίνουμε ότι ο αριθμός και τα αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που τελικά θα υλοποιηθούν θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής για κάθε πρόγραμμα.

Στην Πρόσκληση - Ανακοίνωση μπορείτε να δείτε τα αντικείμενα κατάρτισης. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής (το οποίο διατίθεται στο μηνιαίο ενημερωτικό έντυπο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, Κερδώος Ερμής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΩΡΕΣ - ΑΤΟΜΑ


Εισαγωγή στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου. - 40 ώρες - 20 άτομα
Τεχνικές Πωλήσεων. - 40 ώρες - 20 άτομα
Οργάνωση και Διοίκηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. - 40 ώρες - 20 άτομα
Διαδικασία διαδοχής οικογενειακών επιχειρήσεων. - 40 ώρες - 20 άτομα
Επικοινωνία – προώθηση προϊόντος marketing. - 40 ώρες - 20 άτομα
Επιχειρησιακό Σχέδιο. - 40 ώρες - 20 άτομα
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. - 40 ώρες - 20 άτομα
Μηχανογραφημένη Λογιστική – Φορολογικά θέματα. - 40 ώρες - 20 άτομα
Οργάνωση παραγωγής. - 40 ώρες - 20 άτομα
Εστιατορική τέχνη - Ζαχαροπλαστική τέχνη. - 40 ώρες - 20 άτομα

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επιμελητήριο Κυκλάδων στη Σύρο, τηλ. 2281082346 επιλογή 3, κα. Δημακοπούλου και κα. Στεργίου καθώς και με τα γραφεία του Επιμελητηρίου στα νησιά Άνδρο, Θήρα, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο και Τήνο).

Προσοχή : Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι η Παρασκευή 24 Ιουλίου 2009.


www.ANDROS info.gr

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών & Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων
για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων και συστημάτων ηλεκτρονικής κράτησης

Την Παρασκευή 3/7/2009 προκηρύχθηκε το πρόγραμμα επιδότησης τουριστικών & ξενοδοχειακών επιχειρήσεων το οποίο αφορά την επιδότηση σε ποσοστό 60% επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται από τουριστικές μονάδες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 45.000.000 ευρώ.

Τι επιδοτείται

 • Κατασκευή πολύγλωσσης ιστοσελίδας προβολής της τουριστικής μονάδας με δυνατότητα on line κρατήσεων (τουλάχιστον το 50% του επενδυτικού σχεδίου). Περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής της ιστοσελίδας, η καταγραφή και μετάφραση του περιεχομένου, η εφαρμογή των online κρατήσεων (online booking), συστήματος online διαθεσιμότητας (online availability) και η προμήθεια τεχνολογίας ασφαλών πληρωμών.
 • Μηχανοργάνωση των τουριστικών μονάδων (έως το 40% του επενδυτικού σχεδίου). Περιλαμβάνει δαπάνες προμήθειας συστημάτων CRM, διαχείρισης αποθεμάτων, αυτοματισμού γραφείου κτλ. Επίσης, δαπάνες για την ανάπτυξη συστημάτων ψηφιακής ψυχαγωγίας.
 • Υποδομές ασύρματου δικτύου, είτε για πρόσβαση στο internet, είτε για χρήση με εφαρμογές παραγγελιοληψίας.
 • Ηλεκτρονική προώθηση και προβολή, που αφορά δαπάνες καταχωρήσεων και προβολής στο διαδίκτυο, π.χ. Google Adwords
 • Συνοδευτικές δαπάνες, όπως πρόσβαση στο διαδίκτυο (ADSL), φιλοξενία των διαδικτυακών τόπων (hosting) κτλ.

Ποιοι δικαιούνται επιδότηση

Το πρόγραμμα επιδοτεί τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν με κάποια από τις παρακάτω μορφές:

 • Ξενοδοχείου κλασσικού τύπου
 • Motels και μικτού τύπου
 • Ξενοδοχεία επιπλωμένων διαμερισμάτων
 • Ενοικιαζόμενα δωμάτια και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα
 • Παραδοσιακά καταλύματα
 • Camping
 • Ενοικιαζόμενες κατοικίες

Η τάξη του καταλύματος μπορεί να είναι από 1 αστέρα έως 5 αστέρων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Η επιχείριση οφείλει να λειτουργεί νόμιμα, δηλαδή να διαθέτει την άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ (ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας) καθώς και όλες τις επιμέρους άδειες, π.χ. άδεια λειτουργίας εστιατορίου
 • Η επιχείριση θα πρέπει να έχει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2009. Οι τουριστικές επιχειρίσεις οι οποίες άλλαξαν νομική μορφή εντός του 2009 είναι επίσης επιλέξιμες.
 • Η επιχείριση δεν πρέπει να έχει επιδοτηθεί μεγαλύτερο ποσό των 500.000 ευρώ από επιδοτούμενα προγράμματα την τελευταία τριετία (κανόνας DeMinimis).

Ύψος επενδυτικών σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να κυμαίνονται από 7.000? έως 40.000?. Αναλόγως του μεγέθους της μονάδας και της κατηγορίας (σύστημα αστέρων) της τουριστικής μονάδας, θα διαμορφώνεται αντιστοίχως το ύψος της ενίσχυσης που θα δύναται να ζητήσει η μονάδα.

Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο και βαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείριση.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων

Η υποβολή προτάσεων θα ξεκινήσει εντός των επομένων ημερών και το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής θα μείνει ανοικτό για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες, χωρίς να τηρείται σειρά προτεραιότητας. Η υποβολή γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο και ακολούθως η επιχείριση είναι υποχρεωμένη να αποστείλει και τον φυσικό φάκελο εντός 10 ημερολογιακών ημερών

ANDROSinfo. Εάν σας ενδιαφέρει, μπορούμε να σας φέρουμε σε επαφή με εξειδικευμένους προγραμματιστές.


www.ANDROS info.gr
ΔΥΟ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ E-WAVES COMPUTERS

Tα E-WAVES COMPUTERS STORES αντιστέκονται στην διεθνή κλιμακωτή οικονομική κρίση, συνεχίζοντας την δυναμική 5ετη πορεία τους, με σταθερά ανερχόμενα βήματα και πιστούς συνοδοιπόρους τα οράματα και το πάθος για τον τομέα των νέων τεχνολογιών και επικοινωνιών.
Χρόνο με τον χρόνο στεκόμαστε δίπλα, και όχι απέναντι, στις ανάγκες των πελατών μας, αντιμετωπίζοντάς τους σαν συνεργάτες! Ενημερωνόμαστε συνεχώς για τις διεθνείς εξελίξεις στα ποιοτικά προϊόντα, προσπαθώντας να είμαστε πάντα ενήμεροι σε κάθε πρόκληση.

Με αυτό το στόχο, και μετά την επιτυχημένη έναρξη συνεργασίας το 2007 με την μεγαλύτερη και πλέον καταξιωμένη εταιρεία κατασκευής λογισμικού για μικρομεσαίες επιχειρήσεις SINGULAR-LOGIC, προχωρήσαμε στην υπογραφή μιας νέας και πολύ σημαντικής για το νησί συνεργασία με την WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.
Έτσι από την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2009 άνοιξε τις πόρτες του το ανανεωμένο κατάστημα στην Χώρα της Άνδρου, όπου η μεγάλη ποικιλία ειδών πληροφορικής εμπλουτίστηκε με προϊόντα και υπηρεσίες της WIND, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες ενός μεγάλου αριθμού παλαιών αλλά και νέων, συνδρομητών σε ολόκληρο το νησί της Άνδρου με ανταγωνιστικά ατομικά, οικογενειακά αλλά και εταιρικά προγράμματα.

Παράλληλα και πιστεύοντας ότι η ανάγκη για τις νέες τεχνολογίες δεν περιορίζεται στα όρια της Χώρας της Άνδρου, εξοπλίζεται, επανδρώνεται και θα εγκαινιαστεί μέσα στο Ιούνιο το νέο κατάστημα E-WAVES COMPUTER STORES, στον Όρμο Κορθίου. Με μεγάλη ποικιλία προϊόντων πληροφορικής, hardware, software, αναλωσίμων, games, προγραμμάτων μηχανογράφησης και ο,τιδήποτε μπορεί να απαιτούν οι ανάγκες των σύγχρονων pc-users.

Η εμπειρία των τεχνικών του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας μας, σε συνδυασμό με την άμεση επικοινωνία με όλα τα service centers των αντιπροσωπειών, μας επιτρέπει να προμηθεύουμε με αμεσότητα τους πελάτες μας, να συντηρούμε και να επισκευάζουμε όλα τα είδη των μηχανημάτων μέσα από μια πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Πορευόμαστε στο αύριο με βασικό γνώμονά μας την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και εξυπηρέτηση. Οι παλιοί, οι νέοι και οι μελλοντικοί μας πελάτες, γνωρίζουν ότι παραμένουμε ανταγωνιστικά προσιτοί σε τιμές και με συμμάχους μας τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου της πληροφορικής και της τηλεπικοινωνίας, μπορούμε να στηρίζουμε εγκαίρως τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης, του μαθητή και του hard core gamer!

Ζούμε και εργαζόμαστε καθημερινά δίπλα σας πιστεύοντας στην δυναμική της ανερχόμενης αγοράς μας.
Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας.

Γιάννης Κουμαριανός. 10-6-2009

Αρχή σελίδας - ANDROS info

ANDROS info
ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ANDROSinfo Δείτε το ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ του ANDROSinfo
Πείτε μας τα σχόλιά σας για τις σελίδες μας και το νησί μας την ΑΝΔΡΟ.

                   Developed by:   Vangelis Stergiotis    Καλομενοπούλου 8 Ν. Ψυχικό  -  15451  ΑΘΗΝΑ   Τηλ.:210.6726.051    Φαξ:210.6726.052  
Copyright © 2008 Studio Target. All Rights Reserved    -   Όροι χρήσης του ANDROSinfo.gr