ANDROSinfo.gr

Όροι Χρήσης
Διαβάστε προσεκτικά τις δηλώσεις αποποίησης ευθυνών που ακολουθούν καθώς και τους όρους χρήσης.
Η επίσκεψη και η ανάγνωση των σελίδων του
ANDROSinfo.gr σημαίνει οτι αποδέχεστε απόλυτα και χωρίς επιφύλαξη τους όρους χρήσης του.

[link]: Εξωτερικός σύνδεσμος, παραπομπή σε άλλη σελίδα στο διαδίκτυο.
[website- blog ]: Διαδικτυακός τόπος, ιστοσελίδα ή blog που εμφανίζεται στο διαδίκτυο.
[webmaster]: Οι συντελεστές, συντάκτες και διαχειριστές του site ANDROSinfo.gr.

OΡΙΣΜΟΣ: Το ANDROSinfo.gr, είναι ένα site, ανοικτό σε όλο τον κόσμο, έτοιμο να δεχτεί τις προσωπικές σας εμπειρίες, γνώσεις και απορίες. Είναι ένα διαδικτυακός χώρος συνάντησης, με σκοπό να συλλέξει και να διαθέσει γνώσεις και λύσεις. Ένα μέρος που μπορείτε να εκφράσετε ελεύθερα την γνώμη σας.

1. Γενικά Η περιήγηση και παραμονή σας στις σελίδες του ANDROSinfo.gr σημαίνει αυτόματα ότι:
α. Έχετε λάβει γνώση του περιεχομένου αυτής της σελίδας και αποδέχεστε πλήρως όσα γράφονται σε αυτή.
β. Σημαίνει επίσης ότι έχετε διαβάσει τους όρους χρήσης και τους αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ,
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ
ANDROSinfo.gr ΑΜΕΣΑ

 

2. Λειτουργίες δικτύου
Οι πληροφορίες και υπηρεσίες που περιέχονται στο ANDROSinfo.gr, παρέχονται στους επισκέπτες "ως έχουν", χωρίς καμία εγγύηση αδιάκοπης λειτουργίας ή έλλειψης λαθών ή παραλείψεων.
Οι webmasters του ANDROSinfo.gr θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο του να λειτουργούν σωστά, με ασφάλεια, και να έχουν τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα.
Δεν φέρουν όμως καμία ευθύνη σε περίπτωση μή καλής λειτουργίας του υλικού που φιλοξενεί το ANDROSinfo.gr ή μη καλής λειτουργίας των υπηρεσιών που οφείλεται σε σφάλματα λογισμικού.
Δεν φέρουν επίσης καμία ευθύνη στην περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ζημιάς, στο υλικό (hardware) ή λογισμικό (software) του Η/Υ των επισκεπτών, λόγω πιθανής ύπαρξης ανεπιθύμητων δικτυακών "ιών", προερχόμενων από τον server που φιλοξενείται το [website], το οποίο συνδέεται το ANDROSinfo.gr

Η περιήγηση στο ANDROSinfo.gr γίνεται με απόλυτη ευθύνη των επισκεπτών του.

3. Δημοσιεύσεις - Εξωτερικοί σύνδεσμοι - Links
Στις σελίδες του ANDROSinfo.gr εμφανίζονται δημοσιεύσεις που περιέχουν [links] προς άλλα [websites] τρίτων τα οποία δεν συντηρούνται ή δεν ελέγχονται από τους [webmasters] του ANDROSinfo.gr.
Τα [links] αυτά και οι σχετικές δημοσιεύσεις για τα [websites - blogs] καταχωρούνται στη βάση δεδομένων και εμφανίζονται στο ANDROSinfo.gr αποκλειστικά και μόνο για λόγους ενημέρωσης λειτουργώντας μόνο ως ενημερωτικές αναφορές-παραπομπές, όπου εμφανίζονται. Ως εκ τούτου οι δημοσιεύσεις στο ANDROSinfo.gr δεν αποτελούν προτροπή για καμία ενέργεια και έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα.
Οι [webmasters] του ANDROSinfo.gr δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των [websites - blogs] αυτών, και ότι την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενό τους, σε περίπτωση που αυτό παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο την Ελληνική, Ευρωπαϊκή ή Διεθνή νομοθεσία, και δεοντολογία περί ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε., φέρουν οι ιδιοκτήτες και συντάκτες τους.
Οι [webmasters] του ANDROSinfo.gr διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν οποιαδήποτε δημοσίευση ή οποιοδήποτε [link] βρίσκεται στη βάση δεδομένων, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο, ακόμη και μετά τη δημοσίευσή τους. Επίσης δηλώνουν ότι είναι πρόθυμοι να διαγράψουν κάποια δημοσίευση ή κάποιο [link] αν τους ζητηθεί από τον νόμιμο ιδιοκτήτη του [website - blog] στο οποίο αναφέρονται.

4. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η ανάγκη ακριβούς προσδιορισμού του αριθμού των επισκεπτών και της αναγνωσιμότητας των σελίδων του ANDROSinfo.gr, απαιτεί τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών, κατά την περιήγηση ενός επισκέπτη στις σελίδες του, με σκοπό την εξαγωγή έγκυρων στατιστικών συμπερασμάτων, και σε καμία περίπτωση δεν αφορούν στα προσωπικά δεδομένα και τις επιλογές μεμονωμένων επισκεπτών. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του site διέπεται από τους όρους της παρούσας σελίδας και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαικού Δικαίου.

Κατά την περιήγηση κάποιου επισκέπτη στο ANDROSinfo.gr συλλέγονται δεδομένα και πληροφορίες που μπορούμε να κατατάξουμε σε 2 κατηγορίες:
Πληροφορίες που ο επισκέπτης/χρήστης δίδει οικειοθελώς:
- Εικονικό όνομα (username), διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email): (δεν απαιτούνται για την αποστολή σχολίων). - Τη διεύθυνση του website του, αν έχει: (δεν απαιτείται για την αποστολή σχολίων).

Στατιστικά δεδομένα της επίσκεψής του:
- H IP διεύθυνσή του κατά την ώρα της περιήγησής του
- Το είδος του φυλλομετρητή (browser), το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ, η ανάλυση οθόνης, η χώρα προέλευσης κλπ, ανώνυμα στοιχεία που συλλέγονται από τον μηχανισμό μέτρησης επισκεψιμότητας.

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης του ANDROSinfo.gr έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τους [webmasters], και να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή των στοιχείων του που υπάρχουν στη βάση δεδομένων αλλά και των περιεχομένων των σχολίων του.
Οι [webmasters] του ANDROSinfo.gr βεβαιώνουν πως οι παραπάνω πληροφορίες παραμένουν εμπιστευτικές και υπόκεινται στο νόμο περί διατήρησης βάσης δεδομένων προσωπικών στοιχείων. Δεν δίδονται ούτε εμφανίζονται σε κανέναν φορέα ή πρόσωπο εκτός του ANDROSinfo.gr με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του blog για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων και τη μέτρηση της αναγνωσιμότητας του.
Σε περίπτωση κακόβουλης χρήσης των υπηρεσιών του ANDROSinfo.gr από κάποιον επισκέπτη/χρήστη, οι [webmasters] διατηρούν το δικαίωμα χρήσης των πληροφοριών αυτών προς την αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό του.

5. Σχόλια - άρθρα επισκεπτών
Οι [webmasters] του ANDROSinfo.gr δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των Σχολίων που δημοσιεύονται από τους επισκέπτες. Τα Σχόλια αυτά εκφέρουν την προσωπική γνώμη των συντακτών τους. Ως εκ τούτου δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προτροπή για οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε και πρέπει να θεωρούνται έγκυρη πηγή πληροφόρησης.
Οι [webmasters] του ANDROSinfo.gr δεν λογοκρίνουν το περιεχόμενο των Σχολίων. Οι συντάκτες των Σχολίων είναι απόλυτα, μόνοι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών.
Σε περίπτωση που ασκηθεί κατά των [webmasters] του ANDROSinfo.gr οποιαδήποτε αγωγή ή άλλη δικαστική αξίωση, λόγω παράβασης του νόμου από κάποιον επισκέπτη, αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετέχει, με δικά του έξοδα, σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία του ζητηθεί.
Σε περίπτωση δε, που λόγω της νομικής αυτής διαδικασίας, οι [webmasters] του ANDROSinfo.gr υποχρεωθούν σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης, ο επισκέπτης αυτός οφείλει να τους αποζημιώσει πλήρως.
Οι [webmasters] του ANDROSinfo.gr διατηρούν το δικαίωμα να μη δημοσιεύσουν Σχόλια, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, ή ακόμη και να διαγράφουν Σχόλια από τη βάση δεδομένων, ακόμη και μετά τη δημοσίευσή τους.

6. Αποτελέσματα δημοσκοπήσεων
Οι τυχόν ψηφοφορίες του ANDROSinfo.gr δεν βασίζονται σε επιστημονικές μεθόδους, αλλά εκφράζουν αποκλειστικά τη γνώμη των επισκεπτών, σε συγκεκριμένα ερωτήματα, για το χρονικό διάστημα της διάρκειάς τους. Γι' αυτούς τους λόγους τα αποτελέσματα τους θα πρέπει να θεωρούνται υποκειμενικά και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για οποιαδήποτε ενέργεια ούτε εκφράζουν τις απόψεις των [webmasters] του ANDROSinfo.gr .

H υπηρεσία ψηφοφοριών που παρέχεται από το ANDROSinfo.gr "ως έχει" χωρίς εγγυήσεις και μπορεί να τερματιστεί μερικώς ή ολικώς ανά πάσα στιγμή. Για τη λειτουργία της χρησιμοποιείται λογισμικό, που δεν περιλαμβάνει αρκετά αξιόπιστους μηχανισμούς προστασίας από προσπάθειες επαναληπτικής ψήφου.

Οι [webmasters] του ANDROSinfo.gr δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση πραγματοποίησης μη ανιχνεύσιμων τέτοιων προσπαθειών. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη κάποιου οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια, παρακαλούμε να το αναφέρετε αμέσως στους [webmasters], ώστε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.


Σημείωση: Οι webmasters ANDROSinfo.gr διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου της παρούσης σελίδας, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.


Τηλ.: 210.6726.051   Φαξ:210.6726.052  Mobile: 693.673.7450