ANDROSinfo ?? Portal t?? ??????
Monday 03-10-2022
ANDROS   ΑΡΧΙΚΗ     EDITORIAL         ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ         ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   Το ANDROSinfo στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ANDROSinfo in ENGLISH ANDROSinfo en FRANCAIS ANDROSinfo in DEUTSCH ANDROSinfo in ITALIANO ANDROSinfo en ESPANOL
Όλες οι πληροφορίες για την Ανδρο

ANDROS BATSI Ανδρος. Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια στο Μπατσί, διαμονή καταλύματα διακοπές στην Άνδρο ANDROS www.ANDROSinfo.gr

Πολλές φορές διάφοροι με τους οποίους συνομιλούμε θέλοντας να μας εντυπωσιάσουν με τις γνώσεις τους, χρησιμοποιούν στο λόγο τους σχετικά με τηλεπικοινωνίες ή τους υπολογιστές, τεχνικούς όρους που δεν γνωρίζουμε ή ντρεπόμαστε να ρωτήσουμε να μας εξηγήσουν.
Εδώ λοιπόν έχω συγκεντρώσει όσους τεχνικούς όρους θεώρησα χρήσιμους, για μπορείτε να ξεπερνάτε τα διάφορα "κινέζικα" που έχουν μπει τα τελευταία χρόνια με τα άλματα της τεχνολογίας στη ζωή μας.

Και μη ξεχνάτε: Αν υπάρχουν ακόμη απορίες, επικοινωνήστε να τις κουβεντιάσουμε.

ANDROSinfo PSTN line:(PSTN (Public Switched Telephone Network) Η κοινή τηλεφωνική γραμμή από καλώδιο χαλκού μέσω της οποίας γίνονται τόσο οι τηλεφωνικές κλήσεις, όσο και η dial up σύνδεση στο Internet.

Ευρυζωνική πρόσβαση: Ευρυζωνική πρόσβαση είναι η υψηλής ταχύτητας σύνδεση στο Internet.
Αποκαλείται ευρυζωνική, επειδή η ικανότητά της να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα, είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από μια απλή σύνδεση PSTN (56 Κ).

Adsl (Asymmetric Digital Subscriber Line) Τεχνολογία DSL που παρέχει ασυμμετρικό εύρος δεδομένων (bandwidth) μέσω ενός ζεύγους καλωδίων, που πρακτικά σημαίνει ότι το εισερχόμενο bandwidth (από το δίκτυο προς το χρήστη) είναι μεγαλύτερο από το εξερχόμενο (από το χρήστη προς το δίκτυο).

Dial Up: Σύνδεση με το Internet για την οποία απαιτείται και χρησιμοποιείται μια σταθερή γραμμή και ένα modem. H σύνδεση με το Internet επιτυγχάνεται μέσω τηλεφωνικής κλήσης σε κάποιον ISP (Internet Service Provider).

Kbps: kilobytes per second. Ο ρυθμός – ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων που παρέχει κάθε σύνδεση.

xDSL: Στην παγκόσμια αγορά υπάρχουν διάφοροι τύποι DSL σύνδεσης, οι οποίοι ορίζονται κατά περίπτωση από ένα γράμμα που τοποθετείται πριν το DSL.
Για παράδειγμα στο ADSL που είναι η βασική DSL σύνδεση που προσφέρεται στη χώρα μας, το Α (Asymmetric) υποδηλώνει τη διαφορετική ταχύτητα uploading και downloading.
Αντίστοιχα στο SDSL το S (Symmetric) υποδηλώνει ότι το ανέβασμα και το κατέβασμα αρχείων προς και από το Internet πραγματοποιείται με την ίδια ταχύτητα ενώ υπάρχουν επίσης (όχι στη χώρα μας) και τα HDSL - High bit-rate Digital Subscriber Line, IDSL - ISDN Digital Subscriber Line, VDSL - Very high bit-rate Digital Subscriber Line.

Splitter: Συσκευή, η οποία τοποθετείται στη τηλεφωνική γραμμή και διαχωρίζει τις συχνότητες των δεδομένων από αυτές της φωνής.

Επιλογή Φορέα: Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές του ΟΤΕ να διεκπεραιώνουν τις κλήσεις τους μέσω άλλου παρόχου, με την πληκτρολόγηση του ειδικού τετραψήφιου ή πενταψήφιου Κωδικού Επιλογής Φορέα του συγκεκριμένου παρόχου.

Προεπιλογή Φορέα: Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές του ΟΤΕ, εφόσον το επιθυμούν, να επιλέγουν σε μόνιμη βάση τον πάροχο, ο οποίος θα διεκπεραιώνει μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων (διεθνείς, αστικές, υπεραστικές και κλήσεις προς κινητά), χωρίς να απαιτείται η πληκτρολόγηση του τετραψήφιου η πενταψήφιου κωδικού, όπως συμβαίνει στην Επιλογή Φορέα.

Φορητότητα Αριθμών: Η δυνατότητα που παρέχεται στους καταναλωτές να διατηρούν τον αριθμό τους όταν αλλάζουν πάροχο.

Mailbox: Αποθηκευτικός χώρος, o οποίος παραχωρείται από τον εκάστοτε Internet Service Provider για την ηλεκτρονική αλληλογραφία του πελάτη. Το μέγεθος του mailbox εξαρτάται από τον ISP και το πακέτο σύνδεσης που έχει επιλέξει ο ίδιος ο πελάτης.

Attachment: Προσθήκη ή αλλιώς επισύναψη σε e-mail. Μπορούν να επισυναφθούν κείμενα, γραφικά, αρχεία ήχου και εικόνας κτλ.

Αρχή σελίδας
ANDROSinfo
Διασύνδεση: Η φυσική και λογική σύνδεση τηλεπικοινωνιακών δικτύων των συμβαλλομένων μερών προκειμένου να παρέχεται στους χρήστες τους η δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους ή με χρήστες τρίτου μέρους ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτο μέρος.

Portal: Δικτυακός τόπος που λειτουργεί ως "πύλη" εκκίνησης για κάποιον χρήστη που είναι αρχάριος στο Internet ή ψάχνει να βρει κάτι. Συνήθως ένα Portal Site περιλαμβάνει περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων, ειδήσεις, μηχανή αναζήτησης και συχνά δωρεάν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ορισμένα Portal Sites προσφέρουν τη δυνατότητα προσαρμογής του Web Site στις ανάγκες του επισκέπτη, δηλαδή διαμόρφωσης (personalization) του Web Site από το χρήστη. Από τα γνωστότερα Portals είναι το Yahoo.com, Google.com

Port: Θύρα. Σημείο σύνδεσης στο οποίο εισάγονται στον υπολογιστή ή εξάγονται από αυτόν δεδομένα. Π.χ. στην παράλληλη θύρα συνδέεται ένας παράλληλος εκτυπωτής, στην σειριακή θύρα συνδέεται ένα modem, κλπ.
Στο Internet, ο όρος αναφέρεται σε έναν αριθμό που είναι τμήμα του URL και εμφανίζεται μετά από το σημείο στίξης : (άνω-κάτω τελεία) αμέσως μετά το domain name. Κάθε υπηρεσία σε έναν Internet Server έχει έναν συγκεκριμένο αριθμό στον Server. Π.χ. Οι Web servers έχουν τον αριθμό 80

PPP (Point to Point Protocol): Πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ δύο υπολογιστών που χρησιμοποιούν σειριακό interface. Η πιο συνηθισμένη υλοποίησή του είναι η σύνδεση ενός υπολογιστή με ένα server μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Το PPP είναι προτιμότερο από το SLIP, επειδή μπορεί να χειριστεί σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία, επιτρέπει την από κοινού χρήση μιας γραμμής και διαθέτει ρουτίνες εντοπισμού λαθών.

Active X: Πρόγραμμα (τεχνολογία) της Microsoft που επιτρέπει δυναμικές χρήσεις δεδομένων αλλά και εμφανίσεις ειδικών τεχνολογιών ή εφέ στο Web.

Provider: Ένας φορέας παροχής υπηρεσιών στο Internet. β.λ. ISP (Internet Service Provider)

bandwidth: Εύρος ζώνης. Είναι το εύρος συχνοτήτων που μπορεί να μεταφέρει ένα κανάλι ή μία γραμμή. Η ποσότητα των δεδομένων που μπορεί να μεταδοθεί σε συγκεκριμένο χρόνο. Σε ψηφιακές συσκευές το bandwidth μετριέται σε bits ανά δευτερόλεπτο (bps) ή bytes ανά δευτερόλεπτο. Σε αναλογικές συσκευές το bandwidth μετριέται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο (Hertz - Hz).
Το bandwidth είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε συσκευές εισόδου εξόδου (Ι/Ο). Για παράδειγμα, ένας ταχύτατος σκληρός δίσκος μπορεί να εμποδίζεται στη λειτουργία του από ένα bus με μικρό bandwidth. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος, για τον οποίο συνεχώς σχεδιάζονται και υλοποιούνται νέα buses για τους υπολογιστές, όπως το AGP και το USB

Broadband: Τύπος μετάδοσης δεδομένων, κατά τον οποίο ένα μοναδικό μέσο (καλώδιο) μπορεί να περιλαμβάνει πολλά κανάλια ταυτόχρονα. Εφαρμογές broadband είναι π.χ. η καλωδιακή τηλεόραση και οι συνδέσεις aDSL

Authentication: Μέθοδος εξακρίβωσης ταυτότητας για πρόσβαση σε διάφορα συστήματα.

Backbone: Δίκτυο στήριξης. Γραμμή υψηλής ταχύτητας που αποτελεί τη σπονδυλική στήλη του Internet.

Αρχή σελίδας
ANDROSinfo
Proxy Server: Ο μηχανισμός μέσω του οποίου ένα σύστημα «μπαίνει μπροστά» από κάποιο άλλο σύστημα απαντώντας σε κάποια αίτηση πρωτοκόλλου. Πρόκειται για ειδικό σύστημα που χρησιμοποιείται σε εξυπηρετητές απ όλους σχεδόν τους παροχείς. Οι servers αυτοί κρατούν στο δίσκο τους τα δεδομένα που κατέβασε κάποιος χρήστης από κάποια διεύθυνση στο Διαδίκτυο, ώστε ο επόμενος χρήστης να τα πάρει απ αυτόν (τον δίσκο) και όχι από την πραγματική διεύθυνση.

RJ-45 (Registered Jack-45): Τυπικά connectors 8 συρµάτων για δίκτυα βασισµένα σε IEE 802.3 10-BASE-T.

Router: Είναι ένας ειδικός υπολογιστής, ο οποίος διευθύνει την κυκλοφορία στο Internet και διαλέγει την καταλληλότερη διαδρομή για κάθε πακέτο. Ένα πακέτο μπορεί να περάσει από πολλούς δρομολογητές μέχρι να φτάσει στον προορισμό του.

10/100Base-T: Συνδυασµένη υποστήριξη για Ethernet 10 Mbps και Fast Ethernet 100 Mbps (IEEE 802.3u)

SDSL: (symmetric DSL – συμμετρική DSL): Η SDSL είναι μια έκδοση της συμμετρικής DSL που βασίζεται σε ιδιωτικές τεχνολογίες των κατασκευαστών και μπορεί να παρέχει ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων από και προς τον χρήστη που κυμαίνονται από 128 kbps μέχρι 2.32 Mbps. Το SDSL είναι ένας γενικός όρος που καλύπτει έναν αριθμό από εφαρμογές συγκεκριμένες ανά κατασκευαστή, πάνω από ένα ζευγάρι καλωδίων χαλκού, που παρέχουν μεταβλητούς ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων σε συμμετρική μορφή. Η SDSL χρησιμοποιεί 2B1Q κωδικοποίηση HDSL πάνω από ένα μονό ζευγάρι, με μια διεπιφάνεια Ethernet προς τον χρήστη. Η βιομηχανία αναμένεται να κινηθεί σύντομα προς τη γρηγορότερη και καθιερωμένη ως πρότυπο τεχνολογία G.shdsl η οποία αναπτύχθηκε από την ITU με την υποστήριξη των T1E1.4 (USA) και ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Πρωτόκολλο αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν mail server σε άλλον. Τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης e-mail αποστέλλουν τα μηνύματα εφαρμόζοντας το SMTP. Κατόπιν, τα μηνύματα αυτά λαμβάνονται μέσω των διαφόρων προγραμμάτων διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail clients) με χρήση του πρωτοκόλλου POP ή IMAP.

SSL (Secure Socket Layout): Πρωτόκολο κωδικοποίησης και γνησιόττητας επικοινωνιών στο Internet. Αναπύχθηκε από την Εταιρία Nescape και χρησιμοποιείται συχνά στις επικοινωνίες μεταξύ φυλλομετρητών και Διακομιστών Ιστού. Τα URL που αρχίζουν με "https" υποδηλώνουν χρήση SSL. Παρέχει 3 σημαντικά στοιχεία: γνησιότητα, κωδικοποίηση δεδομένων και ακεραιότητα μηνυμάτων.
Κάνοντας χρήση του SSL, οι επικοινωνίες στο Internet γίνονται σε κωδικοποιημένη μορφή. Οι πληροφορίες που αποστέλλονται φθάνουν αμετάβλητες και αποκλειστικά και μόνο στον προορισμό που ορίζεται.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Τo στάνταρ πρωτόκολλο Ethernet που συνδυάζει τα πρωτόκολλα Network layer και Transport layer. H εγκατάσταση και χρήση του είναι απαραίτητη, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο Internet.
Το πρωτόκολλο αυτό είναι ουσιαστικά η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι με το Internet για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Το TCP/IP χωρίζει τις πληροφορίες που στέλνουμε σε πακέτα, που το καθένα έχει τη δική του ταυτότητα. Στη συνέχεια στέλνει αυτά τα πακέτα μέσω Internet και όταν οι πληροφορίες φτάσουν στον προορισμό τους, το πρωτόκολλο αυτό είναι υπεύθυνο για την ασφαλή και στη σωστή σειρά επανασύνδεσή τους.

Αρχή σελίδας
ANDROSinfo
Antivirus: Εφαρμογή που εντοπίζει ιούς (viruses) στο σκληρό δίσκο και τους εξουδετερώνει. Τα περισσότερα προγράμματα Antivirus παρέχουν τη δυνατότητα αυτόματης αναβάθμισης (auto-update), που επιτρέπει στην εφαρμογή να ενημερώνεται με τα χαρακτηριστικά νεότερων ιών, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα και να διαγράφονται.

Antispam: Όρος που χαρακτηρίζει κάθε ενέργεια, πολιτική ή λογισμικό κατά της μαζικής αποστολής ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam). Για παράδειγμα, ένας δικτυακός τόπος που διαθέτει antispam policy, προστατεύει τους συνδρομητές του από τη διαρροή των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων προς τρίτα μέρη αλλά και δεν τους αποστέλλει διαφημιστικά e-mail χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Browser: Συντομία του Web browser. Ένα πρόγραμμα, το οποίο χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και την απεικόνιση σελίδων του Web. Μεταξύ των δημοφιλέστερων browsers είναι ο Firefox και ο Microsoft Internet Explorer. Και οι δύο είναι graphical browsers, δηλαδή μπορούν να απεικονίσουν, εκτός από κείμενο, και γραφικά. Οι πρώτοι browsers δεν είχαν τη δυνατότητα απεικόνισης γραφικών, αφού και η δομή του Internet ήταν διαφορετική και δεν υπήρχε ο multimedia χαρακτήρας που έχει λάβει. Σήμερα, η εικόνα, ο ήχος και το video είναι συνήθη και πολλές φορές αναπόσπαστα μέρη των sites.

Static IP: Σταθερή διεύθυνση IP η οποία αφορά ένα συγκεκριμένο μηχάνημα (Server ή PC) ή μία σύνδεση στο Internet. β. λ. Dynamic IP

Streaming: Ταυτόχρονη μετάδοση ροής δεδομένων, π.χ. για video ή ήχο. Απαιτεί μεγάλο διαθέσιμο bandwidth. Βλ. Real Audio, Video

UPS (Uninterruptible Power Supply): Μια συσκευή που τροφοδοτεί με ρεύμα τον υπολογιστή -μέσω της ενσωματωμένης μπαταρίας που διαθέτει- όταν υπάρχει πτώση ή διακοπή της τάσης του ρεύματος. Ένα τυπικό UPS είναι ικανό να τροφοδοτήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για λίγα λεπτά μετά από τη διακοπή ρεύματος, επιτρέποντας, έτσι, στο χρήστη να αποθηκεύσει την εργασία του και να κλείσει με ασφάλεια το μηχάνημα. Τα UPSes χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες: τα SPSes (Standby Power Systems) και τα On-line. Τα SPSes παρακολουθούν την τροφοδοσία του υπολογιστή και όταν διαπιστώνουν προβλήματα, αρχίζουν να τον τροφοδοτούν μέσω της μπαταρίας τους. Τα On-line UPSes προσφέρουν μια σταθερή τροφοδοσία μέσω του ενσωματωμένου εναλλάκτη συνεχούς-εναλλασσόμενης τάσης, ακόμα και όταν η γραμμή του ηλεκτρικού ρεύματος λειτουργεί κανονικά, ενώ η μπαταρία τους ενεργοποιείται όταν παρουσιαστεί πρόβλημα στην τροφοδοσία.

USB 2.0: Universal Serial Bus 2.0 (αναφέρεται και ως Hi-Speed USB). Θύρα που υποστηρίζει data transfer rates έως 480Mbps. Αποτελεί εξέλιξη της USB 1.1. Αναπτύχθηκε από τις εταιρίες Hewlett-Packard, Intel, Lucent, Microsoft, NEC και Philips προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις σε bandwidth πολλών αναπτυσσόμενων τεχνολογιών.

Username: Το Όνομα Χρήστη, που χρησιμοποιείται (συνήθως σε συνδυασμό με έναν Κωδικό Πρόσβασης (password) για την εισαγωγή σε σύστημα ή δίκτυο πολλαπλών χρηστών. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο χρήστης επιλέγει ο ίδιος το δικό του username (που πρέπει να είναι μοναδικό, στο πλαίσιο ενός δικτύου ή συστήματος) και password.

Backup: Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων εταιρίας ή ιδιώτη για λόγους ασφαλείας. Το Backup μπορεί να πραγματοποιείται "χειρωνακτικά" από τον ίδιο το χρήστη (με αντιγραφή των αρχείων στα γνωστά αποθηκευτικά μέσα) ή αυτόματα και σε τακτά χρονικά διαστήματα με χρήση ειδικού λογισμικού.

Cookie (Μπισκότο): Σύντομης έκτασης πληροφορία (συνήθως με την μορφή .txt) που μπορεί να αποθηκευτεί σε έναν υπολογιστή όταν ένας χρήστης επισκέπτεται έναν κόμβο στο Internet. Η πληροφορία παρέχεται από τον εξυπηρετητή του κόμβου, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα την επόμενη φορά που ο ίδιος χρήστης θα επισκεφτεί τον συγκεκριμένο κόμβο να φανεί ποια πεδία του κόμβου έχει επισκεφτεί. Ωστόσο, τα cookies δίνουν τη δυνατότητα στους κατόχους σελίδων στο Internet να στοιχειοθετήσουν λεπτομερή αρχεία σχετικά με τα προσωπικά ενδιαφέροντα του κάθε επισκέπτη, με βάση το είδος των σελίδων που επισκέπτεται στο Δίκτυο ή τα προϊόντα που αγοράζει σε κάποια διεύθυνση.
Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή (browser), μπορεί ο browser να δεχθεί ή όχι το cookie να αποθηκευθεί.

Data Transfer Rate: Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων από έναν υπολογιστή σε άλλον (π.χ. από τον server στον προσωπικό υπολογιστή). Τα data rates συχνά μετρώνται σε megabits (1 εκατομμύριο bits) ή megabytes (1 εκατομμύριο bytes) ανά δευτερόλεπτο, που συντομογραφημένα αναφέρονται ως Mbps και MBps, αντίστοιχα.

Αρχή σελίδας
ANDROSinfo
UTP: Unshielded Twisted Pair,το απλό καλώδιο για χρήση σε δικτύωση συσκευών.

VoIP (Voice over IP): είναι η ικανότητα της πραγµατοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων µέσω δίκτυα δεδοµένων βασισµένα σε IP µε το κατάλληλο Quality of Service.

Video on Demand: Υπηρεσία της Interactive τηλεόρασης που επιτρέπει την επιλεκτική πρόσβαση σε βιντεοταινίες που είναι αποθηκευμένες σε ένα συγκεκριμένο Video Server.

WAN (Wide Area Network): Σε αντίθεση με το LAN, το WAN συνδέει υπολογιστές που βρίσκονται σε γεωγραφικά απομακρυσμένους χώρους. Έτσι, μέσω του WAN συνδέονται διάφορες χώρες μεταξύ τους. Επίσης, επιχειρήσεις με πολλά υποκαταστήματα μπορούν με τη βοήθεια ενός δικού τους WAN να ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες.

WAP (Wireless Application Protocol): Πρότυπο μετάδοσης περιεχομένων του Web σε κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές χειρός. Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση δεδομένων μεγάλου όγκου, όπως οι εικόνες.

Wi-MAX (World Interoperability for Microwave Access): Ασύρματο δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες προκειμένου να μεταδώσει και να λάβει δεδομένα και το οποίο βασίζεται στην οικογένεια προτύπων της ΙΕΕΕ 802.16

Wi-Fi (Wireless Fidelity): Ασύρματο τοπικό δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες προκειμένου να μεταδώσει και να λάβει δεδομένα και το οποίο βασίζεται στην οικογένεια προτύπων της ΙΕΕΕ 802.11 .
Αρχή σελίδας
ANDROSinfo
Αρχή σελίδας - ANDROS info

ANDROS info
ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ANDROSinfo Δείτε το ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ του ANDROSinfo
Πείτε μας τα σχόλιά σας για τις σελίδες μας και το νησί μας την ΑΝΔΡΟ.

                   Developed by:   Vangelis Stergiotis    Καλομενοπούλου 8 Ν. Ψυχικό  -  15451  ΑΘΗΝΑ   Τηλ.:210.6726.051    Φαξ:210.6726.052  
Copyright © 2008 Studio Target. All Rights Reserved    -   Όροι χρήσης του ANDROSinfo.gr